Ընտրովի

  1. Վարդանը նկարում ցույց տված վանդակներում գրում է թվեր այնպես, որ յուրաքանչյուր 92849679_1013805949014576_5730917172499185664_nվանդակում գրված թիվը հավասար լինի դրա տակ գտնվող երկու վանդակներում եղած թվերի արտադրյալին։ Ի՞նչ թիվ պետք է գրի Վարդանը մոխրագույն վանդակում։                                                                                            Ճիշտ պատասխանն է  8:

2. Դավիթն ուներ մի քանի գնդակ: Հայրիկը նրան նվիրեց այնքան գնդակ, որքան նա ուներ, և Դավիթն ունեցավ 14 գնդակ: Քանի՞ գնդակ նվիրեց նրան հայրիկը:

Լուծում`

14:2=7

Պատ.` 7 գնդակ նվիրեց նրան հայրիկը:

3․ Ամանաում կային կոնֆետներ։ Սոնան վերցրեց կոնֆետների կեսը։ Հետո Արմանը վերցրեց ամանում մնացած կոնֆետների կեսը։ Դրանից հետո Կարինեն վերցրց մնացած կոնֆետների կեսը։ Վերջում ամանում մնաց 6 կոնֆետ։ Քանի՞ կոնֆետ կար ամանում ամենասկզբում։

12-6=6

12+12=24

24+24=48

Պատ.` սկզբում կար 48 կոնֆետ:

4․Պարախմբում կա 25 տղա և 19 աղջիկ։ Ամեն շաբաթ խմբին միանում է 2 տղա և 3 աղջիկ։ Քանի՞ շաբաթ անց պարախմբում տղաների և աղջիկների թիվը կհավասարվի։

Լուծում`

28 22

30 25

32 28

34 31

36 34

38 37

40 40

Պատ.`7շաբաթ անց