իմանանք գյումրին ավելի լավ

Այս ճամփով մենք կգնանք Գյումրի։ Մենք մեր դասրանով գնալույենք Գյումրի 1 Ժամում ու 57 րոպեյում։ Երեվան մինև գյումրի 121կիլոմերր Գյումիյում տաս-տասնհինգ գրադուս ցելիսյա։